giáo dục phổ thông

Bớt hay thêm một năm trung học chỉ mang lại những rắc rối

“Để đổi mới giáo dục phổ thông trước tiên phải bàn đổi mới hệ thống, nhưng chuẩn bị trình Quốc hội rồi thì Bộ GD & ĐT mới mang ra bàn là quá chậm”. Dự thảo đề án Đổi mới chương trình, SGK nêu ra 2 phương án xác định số năm học của các more »