Quốc hội chú ý, đừng để bị ru ngủ vì câu chữ

GS.TS đã chỉ rõ, báo cáo đánh giá tác động đề án chương trình – SGK mới nhất của Bộ GD & ĐT là sự tưởng tượng của người viết.

Tiếp tục cuộc trao đổi với PV Báo , – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã chỉ ra nhiều điểm thiếu luận cứ khoa học trong dự thảo đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) và biên soạn SGK mới.

Đổi mới một phần hay toàn bộ?

Theo dự thảo đề án, một trong những đặc điểm quan trọng nhất của chương trình mới là “chuyển căn bản từ tập trung vào trang bị kiến thức, kĩ năng sang phát triển năng lực và phẩm chất người học, đảm bảo hài hòa giữa dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp”. Chính vì vậy mà chương trình mới này được gọi là chương trình tiếp cận theo định hướng phát triển năng lực.

GS Thuyết nhấn mạnh: “Tôi muốn cảnh báo để Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và cả cơ quan trình đề án không bị “ru ngủ” vì câu chữ. Chương trình giáo dục nào cũng phải xác định trang bị cho người học những kiến thức gì, hình thành và phát triển ở họ những kĩ năng và thái độ như thế nào. Liệu kiến thức, kĩ năng và thái độ có phải là những yếu tố cấu thành năng lực và phẩm chất không? Hay năng lực, phẩm chất mà chương trình GDPT mới hướng tới không dựa trên những yếu tố đó? Đề án không giải thích, cho nên khó có thể hình dung tính chất cải cách, đột phá của chương trình GDPT mới như thế nào”.

Bàn về phương pháp triển khai công việc, GS Nguyễn Minh Thuyết chỉ rõ 3 câu hỏi cần trả lời:

Thứ nhất, đổi mới toàn bộ hay bộ ph