Ernest Rutherford và Hành tinh nguyên tử – ‘cha đẻ’ của vật lý hạt nhân

Ernest Rutherford là một nhà vật lý hoạt động trong lĩnh vực phóng xạ và cấu tạo nguyên tử. Ông được coi là “cha đẻ” của vật lý hạt nhân sau khi đưa ra mô hình “Hành tinh nguyên tử” để giải thích “thí nghiệm trên lá vàng”. Nhờ phát hiện của mình mà ông more »

Blog Giáo Dục – Tin Giáo Dục – Giáo Dục Học Đường