Ông Hiển: “Tỷ lệ đỗ 99% là quá ư bình thường, có ai muốn con mình trượt”

Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, điểm thi tốt nghiệp THPT không đáng tin cậy để xét tuyển đại học, nhưng lãnh đạo cho rằng có căn cứ.

Tiêu cực có, nhưng ít?

Thi tốt nghiệp THPT, tại sao đỗ 99% mà vẫn có thể coi là căn cứ xét tuyển vào Đại học? Ông – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải: “Một quy trình nào mà đưa ra nhiều phế phẩm quá thì đều không chấp nhận được, đó là nói chung. Yêu cầu là phải đạt, sản phẩm đưa ra đỗ 99% áp vào chuyện này tôi cho cũng là bình thường, chẳng ai muốn con mình trượt. Nhưng 99% này có sự phân hóa, có những môn chỉ có 80%, thậm chí là 50% đạt điểm trung bình trở lên. Sở dĩ học sinh đỗ được là cộng môn nọ với môn kia.

Các trường đại học cần gì? Cần tuyển sinh viên giỏi hơn người khác một cách tổng quát thì điểm tổng quát cũng phân hóa. Chúng tôi đã xây dựng phổ điểm hình chuông, từ đó có thể nhìn được học sinh yếu, học sinh kém”.

 Ông Hiển: “Tỷ lệ đỗ 99% là quá ư bình thường, có ai muốn con mình trượt”
cho rằng, thi tốt nghiệp đỗ 99% nhưng có sự phân hóa. Ảnh: Ng